پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران از تولد تا بلوغ

تاریخ خبر: // کد خبر: 201030 // // //


شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران از تولد تا بلوغ

یکم تیر سالگرد تاسیس شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران است زمانی که تمام امور مربوط به عملیات هوانوردی و فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری جدا و عزم اهالی صنعت حمل و نقل هوایی کشور و دولت برای ارائه حرفه‎ای‎تر و مطلوب‎تر خدمات ناوبری هوایی و فرودگاهی در کنار وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری به اوج خود رسید.


شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران از تولد تا بلوغ

یکم تیر سالگرد تاسیس شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران است زمانی که تمام امور مربوط به عملیات هوانوردی و فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری جدا و عزم اهالی صنعت حمل و نقل هوایی کشور و دولت برای ارائه حرفه‎ای‎تر و مطلوب‎تر خدمات ناوبری هوایی و فرودگاهی در کنار وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری به اوج خود رسید.

اما جدا شدن این دو فعالیت یعنی نقش حاکمیتی و نقش تصدیگری سازمان به راحتی و یکباره انجام نشد و در روند گذار تاسیس شرکت تا اکنون که در دوره بلوغ خود است، فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است.

اگر به زمانی بازگردیم که هنوز سازمان هواپیمایی کشوری هم در جایگاه ایفا کننده نقش حاکمیتی و نظارتی و هم در نقش مجری و ارائهکننده خدمات یاد شده فعالیت میکرد؛ به خوبی در مییابیم که انجام این دو وظیفه در قابل یک مجموعه کار مقبولی نبود و به تبع، هم ناظر بودن و هم مجری بودن یک نهاد، پیچیدگیهای زیادی را برای انجام وظایف به وجود میآورد.

علاوه بر این افزایش فشار و تقاضای ساخت و یا توسعه فرودگاهها از سوی مسئولان مناطق مختلف کشور و همچنین نیاز به افزایش توانایی جذب و بکارگیری نیروهای متخصص با رعایت معیارهای استاندارد از جمله موارد مهمی بودند که این فرآیند را پرفشار و پیچیدهتر میکردند.

برای همین از سال 1363 به بعد، زمزمه لزوم تغییرات به گوش رسید و رئیس و مسئولان وقت سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم گرفتند که با تشکیل کمیتهها و گروههایی زمینههای جداسازی این دو حوزه را مطالعه و فراهم کنند و وظایف فنی و مهندسی و پشتیبانی را در قالب یک شرکت دولتی پیشنهاد دهند.

این فرآیند حدود شش سال طول کشید و سرانجام در 14 آذر 1369 اساسنامه “شرکت مهندسی فرودگاههای کشور” به تصویب هیات وزیران رسید و قرار شد که برنامههای فرودگاهسازی، طرح و توسعه، نگهداری و تجهیزات مرتبط و دیگر وظایف اجرایی مرتبط با این حوزه در این شرکت نوپا انجام شود.

به این ترتیب از سال 1370 شرکت مهندسی فرودگاههای کشور به طور رسمی آغاز به کار کرد. اما پس از اندکی در زمینه اعتبارات و پرداختها و همچنین انتقال و تامین نیروی انسانی متخصص نارساییهایی در مفاد قوانین و و مقررات جاری خودنمایی کرد به طوری که باعث شد برای رفع آنها و فراهم کردن بسترهای لازم برای استفاده بیشتر از امکانات زیرساختی دیده شده در مصوبات شورای عالی اداری کشور، انتقال وظایف به شرکت مورد بازنگری قرار گیرد و در اول تیرماه 1373 این شرکت به “شرکت فرودگاههای کشور” تبدیل شد و بر اساس مفاد مصوبه شورای عالی اداری کشور عملیات هوانوردی و عملیات فرودگاهی و سایر اموری که جنبه تصدیگری داشت و اموال منقول و غیرمنقول و کارکنان شاغل و پستهای سازمانی و مجموعه ادارات مالی، اداری و پشتیبانی حسب مورد و به تناسب وظایف و مسئولیتهای منتقله با رعایت مقررات به طور کامل و قانونی به این شرکت واگذار شد. چنانچه در واقع این مقطع را میتوانیم زمان تاسیس شرکت با مسئولیتهای یاد شده بدانیم.

امور در حال انجام بود که باز هم مشکلاتی گریبان این شرکت نوپا را گرفت. از مهمترین آنها بروز مشکل در نحوه وصول مطالبات بویژه در بخشهای هوانوردی و فرودگاهی و هزینه کردن آن و دیگری ناهماهنگی در نحوه انتقال فعالیتهای عملیات هوانوردی و همچنین کارکنان متخصص آن از سازمان به شرکت بود که این موضوع از دو عامل کامل نبودن زیرساختهای آییننامهای و تغییر نگرش رؤسای وقت سازمان هواپیمایی کشوری نشأت می گرفت.

بنابراین زمان دوباره اصلاح قوانین بود ولی این بار باید مصوبه شورای عالی اداری کشور اصلاح میشد برای همین پس از دو بار تشکیل شورایعالی اداری کشور و انجام اصلاحات مورد نیاز در سالهای 1375و 1378 مصوبه شورای عالی اداری کشور و در راستای انجام لوایح برنامه توسعه مبنی بر تفکیک وظایف اجرایی و اعمال حاکمیت بر فعالیتهای تصدی در زمینه نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون، اصلاح نهایی صورت گرفت تا شرکت فرودگاههای کشور بتواند ضمن انجام عملیات هوانوردی و انتقال کارکنان این حوزه، به فعالیتهای خود ادامه دهد. با انجام این اصلاحات، در مجموع، از سال 1380 به بعد 2500 نفر از کارکنان عملیاتی و فنی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور منتقل شدند و سال 81، سال آغاز اجرای کامل عملیات هوانوردی و فرودگاهی مبنی بر انجام کامل مفاد مصوبه اول تیر 1373 در شرکت فرودگاههای کشور شد.

اما مسئله دیگری نیز وجود داشت که از همان آغاز؛ یعنی سال 70، هر از گاهی موجب بروز مشکلات و ابهاماتی در زمینه نحوه هزینهکرد اعتبارات و حوزه مسئولیتها میشد و آن این بود که براساس مصوبه تشکیل شرکت مهندسی فرودگاههای کشور از سال 1369تا 1383 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز به عهده داشت. به همین دلیل باز هم اصلاح اساسنامه مورد توجه قرار گرفت تا موجبات استقلال کامل شرکت از سازمان و رفع اختلافات فراهم شود.

آذرماه سال 1383، زمان اصلاح مجدد اساسنامه شرکت بود که با تصویب آن به “شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور” تبدیل شد و از آن به بعد طبق مصوبه اعضای هیئت مدیره از میان خود یک عضو را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب خواهند کرد و مدیرعامل می تواند رئیس هیئت مدیره هم باشد. همچنین نحوه اداره شرکت به صورت درآمد-هزینهای و سقف اعتبارات آن در چارچوب بودجه مصوب تغییر کرد تا بدون دریافت اعتبار از بودجه عمومی کشور از درآمدهای خود برای تامین ایمنی بر فراز آسمان کشور و فرودگاهها(در زمینه نگهداری، سرویس، طرح توسعه، تکمیل، تجهیز و ارائه خدمات فرودگاهی و عملیات هوانوردی و خرید تجهیزات و تامین ایستگاه‎‎ها) و برابر مقررات و تحت حاکمیت و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کند.

اما تلاش برای اصلاح امور و انجام هرچه بهتر وظایف به اینجا ختم نشد و پس از 11 سال برای رفع مشکلاتی در صدور و فروش خدمات فنی و مهندسی در محدوده وظایف شرکت و بحث عدم ساخت فرودگاههای بدون توجیه فنی و اقتصادی و بنا بر ضرورت افزایش سرمایه تجدید ارزیابی شده شرکت به 180هزار میلیارد ریال، باز هم اساسنامه دستخوش اصلاحاتی شد که در چهارم اسفند 94 مورد تصویب هیات وزیران و پس از آن شورای نگهبان قرار گرفت.

به این ترتیب در ویرایش جدید و اصلاحات جدید اساسنامه به منظور تاکید بر دو وظیفه مهم شرکت در اداره و طرح توسعه و تجهیز و بهرهبرداری فرودگاههای تجاری و همچنین ارائه خدمات ناوبری هوایی با استفاده از تجهیزات مدرن این صنعت نام آن به “شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (سهامی خاص)” تغییر یافت و از آن پس ارائه خدمات کلیدی وارسی پروازی و خرید هواپیمای فلایت چک به شرکت محول شد و همچنین امکان صدور و فروش خدمات فنی تخصصی در محدوده وظایف شرکت فراهم و شرکت تنها ملزم به ساخت و توسعه فرودگاههایی شد که از نظر فنی و اقتصادی توجیهپذیر باشند. در همین میان نیز سرمایه شرکت تجدید ارزیابی شد و دارایی غیر نقدی آن بالغ بر 180هزار میلیارد ریال تعیین و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

اما با توجه به اقدامات و فرآیند یاد شده طی 3 دهه گذشته، در واقع سرمایه اصلی این شرکت نیروهای انسانی متخصص و پشتیبانیکنندهای هستند که با داشتن تخصصهایی کم نظیر در سطح ستاد و کشور و ارائه خدماتی حساس و پرمسئولیت در توسعه ایمن صنعت حمل و نقل هوایی و در جهت رفع نیازهای مردم در سراسر کشور تلاش میکنند.

متخصصانی که با وجود تغییر نسلهای آن در گذر زمان و تاریخ صنعت هوانوردی کشور، نشان دادهاند که هر زمانی که به دلایل مختلف فشار و بحران بر فضای کار آنها بیشتر شده و یا موقعیت و فرصت خاصی برای کشور به وجود آمده است با شهامت، از خودگذشتگی و مسئولیتپذیری بیشتر به انجام وظیفه پرداختهاند و نگذاشتهاند کمبودها، تحریمها و ناملایمات خدشهای بر مهمترین وظیفه شرکت بزرگ فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ یعنی “حفظ ایمنی پروازها بر فراز آسمان پهناور کشور و در فرودگاههای کشور” وارد کند.

منبع : شرکت فرودگاه ها


دیدگاه خود را بنویسید
آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو