این فرودگاه تا قبل از ماه سپتامبر آماده ارائه خدمات به مسافران می شود.

چین نزدیک به ۶۰ میلیون دلار برای ساخت این فرودگاه سرمایه گذاری کرده است.

این فرودگاه برای کاهش فشارها از روی دوش فرودگاه بین المللی چین ساخته شده است و تا سال ۲۰۲۵ میتواند روزانه ۶۲۰.۰۰۰ پرواز را حمایت کند و ۷۲ میلیون مسافر را منتقل کند.