پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | تحلیل وضعیت کشور در حوزه هوانوردی

تاریخ خبر: // کد خبر: 206998 // // //


تحلیل وضعیت کشور در حوزه هوانوردی

استعداد و توانمندی های بالقوه کشور در حوزه طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای رده هوانوردی عمومی قابل توجه است.در اینجا به مشروح بخشی از وضعیت کشور در حوزه هوانوردی می پردازیم.


تحلیل وضعیت کشور در حوزه هوانوردی

استعداد و توانمندی های بالقوه کشور در حوزه طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای رده هوانوردی عمومی قابل توجه است. بخشی از این توانمندی ها بصورت کلی در اینجا مورد اشاره قرار گرفته است:
▪️ توانمندی طراحی و ساخت ایرفریم هواپیماهای رده سبک و کامیوتر در کشور
▪️ امکان دسترسی به فناوری موتورهای پیستونی هواپیما با توجه به توانمندی های کسب شده در حوزه موتورهای پیستونی در کشور
▪️ در بخش سیستم های اویونیک و نرم افزارهای مورد نیاز، توان قابل توجهی در کشور بویژه در هسا برای ورود در این بخش موجود است که باید در عمل تقویت شده و به نتیجه رسانده شود.
▪️ در صورت فعال شدن بازار هوانوردی عمومی در بخش مواد اولیه مورد نیاز و آلیاژها قابلیتهای زیادی وجود دارد.
▪️ در حوزه خدمات فنی و مهندسی و طراحی خطوط تولید، توانمندی قابل توجهی در شرکتهای داخلی وجود دارد.

 

وضعیت کلی حوزه هوانوردی عمومی کشور:

آمار زیر در جلسه قبل نیز ارائه شد؛ با این وجود به منظور حفظ یکپارچگی مطالب در این جلسه مجددا تکرار شده است.
▪️ در حال حاضر در حدود 200 فروند هواپیمای سبک و فوق سبک در کشور فعال بوده که غالباً متعلق به بخش خصوصی می باشند.
▪️ هوانوردی عمومی تاکنون از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تعریف رسمی نداشته و ساختارهای لازم برای این بخش در این سازمان تکامل نیافته اند، لذا استفاده از هواپیماهای کوچک در کشور آنچنانکه باید، مرسوم نیست.
▪️ در حال حاضر بیش از 120 فرودگاه در کشور وجود دارد که اکثر آنها بدون استفاده مؤثر بوده و از لحاظ اقتصادی سود‌آور نیستند و این امیدواری وجود دارد که با ترویج هوانوردی عمومی بتوان این فرودگاهها را فعال نمود. مطابق مفاد تفاهمنامه جدید منعقده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعرفه خدمات فرودگاهی و ناوبری به بخش هوانوردی عمومی 30 درصد کاهش یافته است که جای امیدواری دارد؛ اگرچه بعقیده اینجانب تعرفه های جدید را می شد بیش از این مقدار نیز کاهش داد.
▪️ توان سازندگان داخلی در بخش خصوصی برای تولید و پشتیبانی فنی محصولات هوانوردی عمومی کافی نبوده و بخش های دولتی نیز فاقد چابکی و پاسخگویی متناسب با نیازهای کشور در این حوزه هستند. لذا به نظر اینجانب ترکیبی از توانمندی های بخش های دولتی و خصوصی در قالب ساختار تعاونی با شرایط ویژه می تواند در آینده نزدیک، راهگشا باشد.
▪️ تفاهمنامه های جدید منعقد شده فیمابین سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشروط بر پیگیری و اجرای مفاد آن توسط یک ساختار اجرایی توانمند می تواند در فرصت ایجاد شده ناشی از تحریم های جهانی مؤثر واقع گردد.

 

مهمترین چالش ها و مسائل موجود بر سر راه توسعه هوانوردی عمومی در کشور کدامند و راهبردهای پیشنهادی برای رفع موانع و مقابله با این چالش ها چیست؟

 

در مرحله اول شناخت موانع و مشکلات توسعه هوانوردی عمومی ایران ضرورت دارد. بخشی از این موانع عبارتند از:

▪️عدم وجود ساختار سازمانی و مقررات و فضای قانونی و حقوقی مناسب برای این حوزه از هوانوردی
▪️انحصارات دولتی در طی سالهای گذشته که تاکنون نیز ادامه دارد و نیز عدم آشنایی کافی با هوانوردی عمومی، مزایا و منافع جنبه های مختلف آن و وجود یک اراده ملی برای توسعه این بخش از هوانوردی
▪️عدم تعریف و حیطه بندی مناسب فضاهای پروازی و دخالت دادن بیش از حد موضوعات امنیتی در هوانوردی و بویژه هوانوردی عمومی
▪️مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم همخوانی بودجه و هزینه خانوار (نسبت قیمت هرساعت صندلی هواپیما به ازاء درآمد)
▪️هزینه های بالا برای ارائه خدمات توسط فرودگاهها و استفاده از خدمات مراقبت پرواز

با تمام مشکلات، توسعه هوانوردی عمومی به دلایل ذیل برای کشور الزامی و موفقیت آن قطعی است:

▪️ روند برنامه های جهانی: استقرار سیستم حمل و نقل هوایی با هواپیماهای کوچک پیشرفته
▪️ کسب و کار موفق در دنیا، تکنولوژی در دسترس ، زیرساخت مناسب برای بهره برداری
▪️ وجود فارغ التحصیلان و نیروی تخصصی لازم در کشور
▪️ نیاز کشور به واسطه وسعت و پهناوری زیاد با ساختار جغرافیایی متنوع و توزیع جمعیت
▪️ راهی مناسب جهت کاهش اثرات تحریم های خارجی بر صنعت هوایی کشور
▪️ نیاز کشور در خصوص جایگزینی و پیش بینی تامین خلبانان برای آینده
▪️ توجه خاص کشور به رونق استانها به لحاظ توریسم،تفریح و برنامه های ورزشی هوایی
▪️ رشد توانمندیهای علمی، تخصصی و سرمایه گذاری برای اشتغال زایی
▪️ تاثیر مثبت بر روند رشد سایر صنایع

**راهبرد های توسعه هوانوردی عمومی و محورهای اصلی برنامه اجرایی توسعه هوانوردی عمومی:

▪️یکپارچه سازی و همسو سازی توان کشور در بخش های فعال حوزه هوانوردی عمومی کشور (ایجاد شرکت مادر تخصصی هوانوردی عمومی در قالب و چارچوب قانونی شرکتهای تعاونی)
▪️ایجاد ساختارها و دستیابی به توان لازم برای طراحی، ساخت و تولید انواع وسایل پرنده تعیین شده در سبد محصولات هوانوردی عمومی
▪️برنامه ریزی و شکل دهی مراکز هوانوردی عمومی و ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی فنی (15 مرکز در فاز اول) و توسعه مراکز در باندهای کشاورزی در فاز دوم (ایرپارکها و دهکده های هوانوردی)
▪️ارتقاء توان استاندارد سازی و شکل دهی فضای قانونی و مقررات مرتبط با هوانوردی عمومی در سازمان هواپیمایی کشوری

**بخش چهارم ارائه امروز به:
چشم انداز و طرحهای آینده کشور در زمینه توسعه هوانوردی عمومی
اختصاص دارد:

** ضرورت و اهمیت توسعه هوانوردی عمومی در جریان توسعه عمومی کشور:

▪️توسعه هوانوردی عمومی راه حل جدیدی را برای حمل و نقل پیشرفته در کشور ارائه می دهد. (توسعه حمل و نقل)
▪️ توسعه هوانوردی عمومی باعث رشد و گسترش صنایع پیشرفته در کشور می شود. (توسعه صنعتی)
▪️ توسعه هوانوردی عمومی باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی می گردد. (توسعه فرهنگی و اجتماعی)
▪️ توسعه هوانوردی عمومی نقش بسزایی در ارتقاء سطح امنیت ملی و سیاسی کشورها دارد و در کشور ما نیز می تواند از این نظر بسیار مؤثر باشد. (امنیت ملی و سیاسی)

 

** چشم انداز کشور در حوزه هوانوردی عمومی :
«پرواز برای همه با پرنده های ایرانی»
▪️دسترسی به هوانوردی عمومی و استفاده از هواپیماهای رده GA بعنوان راه حلی اصولی در حمل و نقل پیشرفته آینده کشور در میان اقشار مختلف جامعه
▪️ایجاد زیرساختهای آموزشی برای تربیت نیروهای تخصصی و زنجیره تأمین مورد نیاز کشور در سه حوزه صنعت، استاندارد ها و ترویج هواپیمایی
▪️ایجاد زیرساختهای فنی و صنعتی برای تأمین نیاز هوانوردی عمومی کشور
▪️توسعه کمی و کیفی فضاهای پروازی و فرودگاهها برای دستیابی به هوانوردی عمومی در سطح گسترده با در نظر داشتن موضوعات مرتبط با ایمنی و امنیت
▪️دستیابی به اهداف اقتصادی، رفاه اجتماعی، ارتقاء سطح فرهنگی در کنار توسعه علمی، فنی و صنعتی ناشی از اشتغال بخشهای فعال جامعه به صنعت هوافضا

برنامه های قابل اجرا در کشور در زمینه توسعه صنایع و خدمات هوانوردی عمومی می تواند گسترده و بسیار متنوع باشد:

هوانوردی عمومی: بازار گسترده و جدید در صنعت حمل و نقل کشور و حضور در صحنه تجارت جهانی
▪️با فرض جمعیت صد میلیونی کشور در سال 1404 ، با درنظر گرفتن یک فروند هواپیما برای هر 10000 نفر، به آمار ده هزار فروند هواپیمای سبک خواهیم رسید. این رقم، یک سی ام آمار نسبی سوئیس امروز است.
▪️اگر عمر هواپیماها بصورت متوسط 10 سال فرض شود‌، تعداد مورد نیاز در هر سال هزار(1000) فروند خواهد بود.
▪️اگر ارزش هر فروند هواپیمای سبک با در نظر گرفتن سناریوی تولید انبوه بصورت متوسط 200000 دلار در نظر گرفته شود، در 15 سال آینده، بازاری با ارزش دو میلیارد دلار در بخش تولید هواپیماهای رده GA وجود خواهد داشت. ضمن آنکه حداقل دو برابر این بازار بصورت جانبی در حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرات و نگهداری، خدمات فرودگاهی و امور مالی مرتبط ایجاد خواهد شد.

 

 

برخی برنامه های اجرایی در حوزه صنایع هوانوردی عمومی:

▪️بهبود طراحی و ساخت داخل هواپیماهای سبک دو و چهار نفره موجود
▪️طراحی و توسعه نمونه اولیه هواپیمای سبک 6 نفره (طراحی مشترک با خارج)
▪️انتقال تکنولوژی و ساخت مشترک هواپیماهای سبک 12 تا 19 نفره
▪️تولید و عرضه وسایل پرنده فوق سبک بی موتور و موتور دار
▪️ترویج ساخت هواپیماهای رده تجربی (Experimental)
▪️الگوسازی مراکز هوانوردی عمومی
▪️تعمیم الگوی مراکز هوانوردی عمومی در مراکز استانها و مناطق مختلف کشور
▪️تدوین و توسعه مقررات و استانداردهای مورد نیاز بخش GA
▪️توسعه ایرتاکسی و شبکه حمل و نقل هوایی استانی
▪️طرح مالکیت سهامی هواپیما (Time Sharing/Fractional Ownership)
▪️اجرای برنامه های مالی و تسهیل مالکیت و خرید وسایل پرنده

 

** عوامل موفقیت استراتژی:

▪️حمایت اصولی و جدی دولت از مجریان طرح کلان ملی توسعه هوانوردی و تبیین جایگاه هوانوردی عمومی در میان سایر روشهای حمل و نقل کشور
▪️اتکاء بر توان بخش خصوصی و تبیین مدلها و روشهای مشارکت آنان در سرمایه گذاری و اجرای طرح های یکپارچه توسعه هوانوردی عمومی
▪️ساختار اجرایی مبتنی بر شایسته سالاری و حذف عوامل اضافه
▪️حرکت همزمان و هماهنگ در سه حوزه صنعت، استانداردها و جامعه
▪️الگو برداری از سازمانهای مشابه موفق و اجرای آن بصورت نمونه
▪️تعمیم الگوهای ایجاد شده در سراسر کشور
▪️استفاده از جاذبه ذاتی پرواز در ترویج و پیشبرد برنامه های صنعت هوانوردی

سایر دستاوردهای اجرای طرح های توسعه هوانوردی عمومی کشور: آموزش، تأمین و اشتغال نیروهای متخصص، امنیت و رفاه اجتماعی:

▪️آموزش عموم افراد جامعه در حوزه هوانوردی و توسعه هوانوردی عمومی کشور در سریع ترین شکل ممکن با کمترین هزینه و حداکثر بازده
▪️شناسایی و تأمین نیروهای کارآمد فنی و عملیاتی مورد نیاز آینده صنایع هوایی و هوانوردی کشور
▪️ایجاد امکان اشتغال جوانان و نیروی کار آینده در صنایع پیشرفته و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور
▪️دسترسی به انبوهی از خلبانان و هوانوردان که امنیت ملی کشور را در مواقع لازم تضمین می کنند
▪️پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با فعالیت های مفید، هدفمند و پرجاذبه هواپیمایی و فعالیت های عملی طراحی، ساخت و پرواز وسایل پرنده

امید است اکنون که حوزه هوانوردی عمومی در بین بخش های دیگر صنعت هوایی مورد توجه مسئولین قرار گرفته و انعقاد تفاهمنامه سه جانبه اخیر فیمابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فرودگاهها نیز فرصت جدیدی را بویژه از لحاظ تدوین مقررات و تعیین جایگاه قانونی هوانوردی عمومی ایجاد نموده است، با مشارکت فعالان و علاقمندان صنعت هوایی کشور، شرایط مساعد برای رشد و توسعه این بخش مهم از صنایع و خدمات هواپیمایی فراهم گردد.

 

منبع : کامنت های رد و بدل شده در گروه تلگرامی خلبان اشتوداخ

ارایه شده توسط مهندس هادی غلامی


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو