پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | روابط عمومی در صنعت هوانوردی؛ نقشی که هیچ گاه به درستی بازی نمی شود!

تاریخ خبر: // کد خبر: 208665 // // //


روابط عمومی در صنعت هوانوردی؛ نقشی که هیچ گاه به درستی بازی نمی شود!

امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات و تدارکات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد. صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.


روابط عمومی در صنعت هوانوردی؛ نقشی که هیچ گاه به درستی بازی نمی شود!

امروزه در عصر حاضر، اگرچه نگوییم ارتباطات اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز بشر است، اما به جرأت می توان گفت یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و زیربنای سایر علوم قرن حاضر است. روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد و هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کند. روابط عمومی مشاور امین مدیر و کلیه کارکنان دستگاه است. پس لازم است که مدیر و کارکنان صددرصد به وی اعتماد داشته باشند. روابط عمومی است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند. روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و کار دارند.

امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات و تدارکات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد. صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.

کیفیت و اهمیت ارتباطات یکی از اصل های پذیرفته شده مدیریت و سرآغاز ایجاد واحد روابط عمومی در سازمان ها است. واحد روابط عمومی سازمان به نوعی سخنگوی سازمان و مسئول برقراری ارتباط با محیط بیرونی است. همچنین باید توجه داشته باشیم که روابط عمومی با تبلیغات متفاوت است و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.
یکی از مباحث اولیه درباره روابط عمومی، بحث درباره ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومی در تشکیلات سازمان و نقش آن در سازمان است. اینکه سازمان چه نقشی را به روابط عمومی واگذار می کند و اصولاً ایفای چه نقش هایی توسط روابط عمومی در سازمان با ماهیت روابط عمومی به عنوان یک هنر، فن و علم مستقل سازگاری دارد.
یکی از نظریه های جدید مدیریتی نظریه نقش های مدیریتی است. براساس این نظریه آنچه را که مدیر انجام می دهد باید ملاحظه کرد و بر این اساس فعالیت ها و یا نقش های مدیریت را تعیین کرد.
– نقش روابط عمومی در سازمان، یک نقش طراحی شده و مستمر است که به وسیله مدیریت اجرا می شود.
– روابط عمومی سازمان، به روابط میان سازمان و مولفه های مختلف به ویژه محیط انسانی می پردازد.
– تأثیر سیاست ها، روش ها و اقدامات سازمان بر بخش های مختلف مردم را تجزیه تحلیل می کند
– سیاست ها، روش ها و اقداماتی را که در تعرض با منافع عامه یا عقاید سازمان می بیند، تعبیر و تفسیر می کند.
– روابط عمومی ها در واقع نقش مشاور سازمان را دارند. در مناسبات انسانی سازمان با بیرون، روابط عمومی به عنوان مشاور ایفای نقش می کند.
– روابط عمومی مسئول برقراری یک سری ارتباط دو طرفه بین سازمان و عامه مردم است.
– ایجاد تأثیر خاص در آگاهی ها، عقاید، نگرش ها و رفتارها در درون یا برون سازمان اقدام می کند.
– به روابط سازمان و محیطش کمک می کند.
در حال حاضر به نظر می رسد صنعت هوانوردی کشور و به خصوص مدیران، درک صحیحی از مقوله روابط عمومی ندارند و بالطبع در این میان نیز کارکنان روابط عمومی هم از مقوله صنعت هوانوردی آشنایی کاملی ندارند، که باعث شده روابط عمومی ها دیدگاه تخصصی نسبت به این مهم پیدا نکنند. یکی از مشکلاتی که در روابط عمومی های صنعت هوانوردی کشور دیده می شود، انتقال دیدگاه مدیران شرکت ها و سازمان ها به مسئولین روابط عمومی ها می باشد. درست است که تقریبا هیچ کدام از مسئولان و کارکنان در روابط عمومی های صنعت هوانوردی، نه تحصیلات مرتبط در این رشته را دارند و نه دارای تجربه کاری مفید و آشنایی با آن در این زمینه می باشند، اما مدیران سازمانی هم، همواره دیدگاه فکری خود را به این واحدها القا کرده و رنگ و بوی غیر تخصصی به آن بخشیده اند. این مدیران هر ساله با برگزاری جلسات و همایش هایی در روز روابط عمومی، از این افراد تجلیل کرده و با نشان دادن ارزش و جایگاه مهم و والای آن ها در سیستم هوانوردی، صحبت خود را به پایان رسانده و بعد از آن هم هیچ تغییراتی در ساختار آن به وجود نمی آید. این کار نشان از این دارد که حتی مدیران دیدگاه تخصصی نسبت به این مقوله ندارند و با برگزاری کارگاه های آموزشی چند روزه برای پرسنل، انتظار دارند بخش روابط عمومی بهبود پیدا کند. امری که تا به حال اتفاق نیفتاده است. بسیاری از مدیران صنعت هوانوردی، از روابط عمومی ها به عنوان تدارکات شرکت یاد می کنند که این می تواند یک ضربه بسیار بزرگی به بدنه شرکت و سازمان مربوطه وارد کند. متاسفانه این مدیران اهمیت چندانی به واحد روابط عمومی نمی دهند و این واحد را یک سیستم ضعیف و محدود تلقی می کنند. در حالی که یکی از مهمترین تشکیلات در ساختارهای اداری، روابط عمومی ها می باشند. روابط عمومی ها باید بتوانند یک ارتباط سالم بین ایرلاین و مسافر برقرار کنند ولی متاسفانه کار خود را با ویرایش یک خبر ساده و تعریف و تمجید از مدیر عامل و سایر مسئولان شرکت به پایان می رسانند که این رویه تا به حال هیچ سودی برای طرفین نداشته و نخواهد داشت، چرا که بلندگوهای روابط عمومی صنعت هوانوردی صدای بلندی ندارد و فقط در صدد حفظ منافع شخصی خود می باشد. متاسفانه امروزه در صنعت هوایی کار روابط عمومی ها به اموری ختم می شود که اصلا ارتباطی با این واحد ندارد. حتی بسیاری از کارهایی که واحدهای دیگر انجام نمی دهند به واحد روابط عمومی واگذار می کنند که این عمل ناپسندی است. یکی از نیازهایی که روابط عمومی های صنعت هوانوردی کشور اعم از ایرلاین ها و ادارات دارند تخصص گرایی است. در این صنعت باید افرادی در زمینه های روابط عمومی مشغول به فعالیت باشند که دید تخصصی نسبت به مقوله هوانوردی به ویژه روابط عمومی دارند. چه بسا، بسیاری از واحدهای روابط عمومی در این صنعت، حتی آشنایی اولیه ای با صنعت هوانوردی هم ندارند و همیشه خود را محدود به یک سری از کارهایی دانسته اند که در حیطه وظیفه آن ها نیست. در این میان می توان علت ضعف در روابط عمومی های هوانوردی کشور را، اول: نبود نیروی متخصص و کارآمد در این زمینه و دوم: مدیران غیر تخصصی شرکت هایی که سعی در القای عقاید فکری نامتناسب خود نسبت به مقوله روابط عمومی ها دارند یافت. امید است با بکارگیری متخصصین روابط عمومی در صنعت هوانوردی کشور شاهد رشد متعالی هر چه بیشتر این صنعت باشیم.

“نیما حامد ایمان”

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شماره پنجم ماهنامه سیمرغ آسمان


دیدگاه خود را بنویسید
آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو