پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | موضوعات جانبی فراخوان

آگهی ابطال فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تولید رادیو های ثابت
چهارشنبه 6 شهریور 1398 3 هفته قبل

آگهی ابطال فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تولید رادیو های ثابت

پیرو انتشار آگهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص تولید رادیوهای ثابت (یستگاهی) (air band) UHF/AM بدینوسیله آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابطال می گردد.

فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت‎های تولیدکننده آسانسور
چهارشنبه 2 مرداد 1398 2 ماه قبل

فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت‎های تولیدکننده آسانسور

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین‎نامه‎های اجرایی مربوطه، برای تهیه فهرست بلند شرکت‎های تولیدکننده آسانسور جهت استفاده در پروژه‎های خرید، حمل و نصب آسانسور فرودگاه‎های کشور نسبت به ارزیابی صلاحیت (ارزیابی کیفی) شرکت‎ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی بهره‎برداری از پارکینگ‎های وسائط نقلیه مسافری در فرودگاه بندرعباس
چهارشنبه 19 تیر 1398 2 ماه قبل

آگهی فراخوان عمومی بهره‎برداری از پارکینگ‎های وسائط نقلیه مسافری در فرودگاه بندرعباس

اداره‎کل فرودگاه‎های استان هرمزگان در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی نسبت به واگذاری بهره‎برداری از پارکینگ‎های وسائط نقلیه مسافری در فرودگاه بین‎المللی شهدای پرواز 655 بندرعباس به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‎ها در فرودگاه‎های کشور مصوب (1358) و آیین‎نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی بخش خصوصی واجد شرایط اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری، تابلوهای تبلیغاتی محوطه، غرف تجاری و … در فرودگاه تبریز
دوشنبه 19 فروردین 1398 6 ماه قبل

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری، تابلوهای تبلیغاتی محوطه، غرف تجاری و … در فرودگاه تبریز

اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره‎برداری از تابلوهای تبلیغاتی محوطه، غرف تجاری ترمینال شماره3، خدمات جابجایی مسافران درون شهری و VIP و جمع‎آوری، تفکیک و انتقال زباله‎ها در فرودگاه بین‎المللی شهید مدنی تبریز به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‎ها در فرودگاه‎های کشور مصوب 1358 و آیین‎نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی فرودگاه اصفهان
سه شنبه 14 اسفند 1397 7 ماه قبل

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی فرودگاه اصفهان

داره کل فرودگاه های استان اصفهان در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافران و مشایعان فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه تبریز
شنبه 11 اسفند 1397 7 ماه قبل

آگهی فراخوان عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه تبریز

اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از تبلیغات داخل ترمینال )فقط سالن عمومی( فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن و فضاهای تجاری در فرودگاه ارومیه
چهارشنبه 24 بهمن 1397 7 ماه قبل

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن و فضاهای تجاری در فرودگاه ارومیه

اداره کل فرودگاه‎های استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره‎برداری از اماکن و فضاهای تجاری فرودگاه ارومیه به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‎ها در فرودگاه‎های کشور مصوب (1358) و آئین‎نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام کند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی برای واگذاری اماکن تجاری – خدماتی – پارکینگ فرودگاه کرمان
شنبه 14 مرداد 1396 2 سال قبل

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی برای واگذاری اماکن تجاری – خدماتی – پارکینگ فرودگاه کرمان

اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از پکیج اماکن تجاری ، تجاری خدماتی وپارکینگ فرودگاه بین المللی کرمان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور (مصوب 1358) و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد برندهای معتبر بمنظور بهره برداری ازتعدادی از محل های تجاری ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد به صورت یکپارچه
دوشنبه 19 تیر 1396 2 سال قبل

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد برندهای معتبر بمنظور بهره برداری ازتعدادی از محل های تجاری ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد به صورت یکپارچه

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظردارد در راستای ارتقاء سطح خدمات وتسهیلات سالن های ورودی و خروجی مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه ، نسبت به واگذاری تعدادی از محل های تجاری ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد به صورت یکپارچه به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان ومحلها در فرودگاههای کشور مصوب (1358) و آئین نامه اجرایی آن ، از طریق فراخوان عمومی شناسایی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از بوفه و کافی شاپ و ساندویچ و آبمیوه طبیعی و خشکبار و شیرینی ترمینال دو مهرآباد
سه شنبه 30 خرداد 1396 2 سال قبل

فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از بوفه و کافی شاپ و ساندویچ و آبمیوه طبیعی و خشکبار و شیرینی ترمینال دو مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظردارد در راستای ارتقاء سطح خدمات وتسهیلات سالن های ورودی و خروجی مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه ، نسبت به بهره برداری از بوفه و کافی شاپ و ساندویچ و آبمیوه طبیعی و خشکبار و شیرینی واقع درقسمت شرقی ترانزیت ترمینال2 فرودگاه بین المللی مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان ومحلها در فرودگاههای کشور مصوب (1358) و آئین نامه اجرایی آن ، از طریق فراخوان عمومی شناسایی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو