پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | تدارکات الکترونیکی دولت

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید 1300 عدد هندهول‎های پلی اتیلن روشنایی سطوح پروازی با در چدنی؛فرودگاه‎های مهرآباد، نوشهر، رامسر، ساری و بندرعباس

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید 1300 عدد هندهول‎های پلی اتیلن روشنایی سطوح پروازی با در چدنی؛فرودگاه‎های مهرآباد، نوشهر، رامسر، ساری و بندرعباس

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید 1300 عدد هندهول‎های پلی اتیلن روشنایی سطوح پروازی به همراه در چدنی برای فرودگاه‎های مهرآباد، نوشهر، رامسر، ساری و بندرعباس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات فناوری اطلاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات فناوری اطلاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات فناوری اطلاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی اجرای یکصد هزار مترمربع لاستیک‎زدایی و رنگ زدایی سطوح پروازی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی اجرای یکصد هزار مترمربع لاستیک‎زدایی و رنگ زدایی سطوح پروازی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‎ای اجرای یکصد هزار مترمربع لاستیک‎زدایی و رنگ زدایی سطوح پروازی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‎اندازی 100 دستگاه قطع کن خودکار جریان حساس و 100 عدد هشداد دهنده نشت گاز شهری

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‎اندازی 100 دستگاه قطع کن خودکار جریان حساس و 100 عدد هشداد دهنده نشت گاز شهری

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید، نصب و راه‎اندازی 100 دستگاه قطع کن خودکار جریان حساس و 100 عدد هشداد دهنده نشت گاز شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‎اندازی 465 دستگاه علائم اطلاعاتی و راهنمایی سطوح پروازی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‎اندازی 465 دستگاه علائم اطلاعاتی و راهنمایی سطوح پروازی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید، نصب و راه‎اندازی 465 دستگاه علائم اطلاعاتی و راهنمایی سطوح پروازی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‎ای خرید 23 دستگاه ژنراتور سیار با پرژکتور تلسکوپی
سه شنبه 25 تیر 1398 1 سال قبل

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‎ای خرید 23 دستگاه ژنراتور سیار با پرژکتور تلسکوپی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‎ای با ارزیابی کیفی (فشرده) خرید 23 دستگاه ژنراتور سیار با پرژکتور تلسکوپی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکتی) برگزار کند.

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 4 سیستم روشنایی SFLS
یکشنبه 9 تیر 1398 1 سال قبل

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 4 سیستم روشنایی SFLS

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خرید 4 سیستم روشنایی SFLS را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی خرید 500 متر تسمه نقاله (250 متر خطی و 250 متر پالتی) فرودگاهی
سه شنبه 4 تیر 1398 1 سال قبل

فراخوان مناقصه عمومی خرید 500 متر تسمه نقاله (250 متر خطی و 250 متر پالتی) فرودگاهی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) چهار پاکته خرید 500 متر تسمه نقاله (250 متر خطی و 250 متر پالتی) فرودگاهی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‎ای نگهداری و تعمیرات تاسیسات حرارتی برودتی فرودگاه ارومیه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‎ای نگهداری و تعمیرات تاسیسات حرارتی برودتی فرودگاه ارومیه

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‎ای نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی فرودگاه ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‎ای خدمات انجام امور نظافت و فضای سبز ساختمان‎های ستادی و مرکز کنترل فضای کشور و مامور سرای کیش شرکت فرودگاه‎ها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‎ای خدمات انجام امور نظافت و فضای سبز ساختمان‎های ستادی و مرکز کنترل فضای کشور و مامور سرای کیش شرکت فرودگاه‎ها

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای خدمات انجام امور نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی و مرکز کنترل فضای کشور و مامورس سرای کیش شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) دو مرحله ای خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث موتورخانه مرکزی و کانال آدم رو ارتباطی فرودگاه ایلام
چهارشنبه 29 خرداد 1398 1 سال قبل

آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث موتورخانه مرکزی و کانال آدم رو ارتباطی فرودگاه ایلام

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه پروژه احداث موتورخانه مرکزی و کانال آدم رو ارتباطی فرودگاه ایلام را براساس قانون برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‎ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید تجهیزات فناوری اطلاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان
سه شنبه 21 خرداد 1398 1 سال قبل

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید تجهیزات فناوری اطلاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای خرید تجهیزات فناوری اطللاعات شبکه ترمینال جدید فرودگاه آبادان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده (چهار پاکته) برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 1 سال قبل

فراخوان مناقصه عمومی خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خرید 400 دستگاه مانیتور صنعتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تنظیف فرودگاه های استان آذربایجان غربی
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 1 سال قبل

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تنظیف فرودگاه های استان آذربایجان غربی

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات تنظیف فرودگاه های استان آذربایجان غربی به شماره 779 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

خرید بلیط آنلاین

آرشیو

گردشگری داخلی

آرشیو

خدمات اقامتی داخلی

آرشیو

آموزش هوانوردی

آرشیو

گردشگری خارجی

آرشیو

خدمات اقامتی خارجی

آرشیو

نگهداری و تعمیر (نت)

آرشیو

تامین خدمات پرواز

آرشیو